Kontakt

„Nad Wieprzą”
Wydawca: Firma Plastic
Ul. Koszalińska 54
76-100 Sławno
Red. Naczelny: Andrzej Bernal
tel. 608 451 396
adres e-mail: redakcja@nadwieprza.pl