NIE STRASZ, NIE STRASZ … CZ. 2

26 czerwca, 2020 | by autor
NIE STRASZ, NIE STRASZ … CZ. 2
Wiadomości
0

W piśmie z 8 czerwca UG w Sławnie umieścił na str. 2 i 3 fragmenty Uchwały NR XIX.146.Z.2020 Regionalnej Izby Obrachunkowej ze Szczecina O/ Koszalin /cały tekst pod linkiem http://szczecin.rio.gov.pl/?p=document&action=show&id=9447&bar_id=9443 / . Otóż z tegoż pisma wójt gminy przeczytał tylko fragment ze strony 2, że kontrolerzy RIO stwierdzili, iż „system gospodarowania odpadami za 2019 rok był deficytowy”. Czyli ni mniej, ni więcej UG Sławno musiał wg urzędników dołożyć aż 36.256,11 zł !!!! /skrin/

Niestety biedny wójt Ryszard Stachowiak nie wpadł na to, że na stronie 3 swojego pisma kontrolerzy z RIO napisali w punkcie 1.
a) konieczność uwzględnienia tego faktu w procesie kalkulacji stawek opłat obowiązujących na terenie gminy, jak również z uwagi na kwotę zaległości w przedmiotowej opłacie (424 815,59 zł) … !!!! /skrin/

A skąd wzięła się kwota, czy to nie efekt okradania swoich własnych mieszkańców? Ta kwota “zaległości” to jest twoja wina i twoich radnych, którzy jak kontrolerzy z RIO myślą, że karaniem załatwią większe wpływy dla gminy. Może właśnie trzeba zmniejszyć stawkę za odpady, bo jak widać nie wszystkich na nią stać. Z drugiej strony dziwię się kontrolerom z RIO z delegatury w Koszalinie, chyba nie czytali wystąpienia pokontrolnego swojego Prezesa ze Szczecina /link http://szczecin.rio.gov.pl/?a=8018 /, a do którego nie odniósł się wcale wójt Ryszard Stachowiak. Jeśli ktoś milczy, znaczy zarzuty z kontroli, są prawdziwe, a sprawca tylko czeka na wymiar kary, a ta może być bolesna!

WYDAWCA/nie dziennikarz

PS. Radny radziłbym ostrożność w podejmowaniu decyzji, Wy też możecie trafić do sądu ! 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *