ŚMIECI W GMINIE POSTOMINO

24 kwietnia, 2020 | by autor
ŚMIECI W GMINIE POSTOMINO
Wiadomości
0

UG w Postominie korzysta z własnej firmy, która zbiera i wywozi odpady komunalne. Jest to firma PGK Postomino sp. Z o.o. /link i grafika ze strony http://gpk.postomino.pl/ , która w zeszłym roku dostarczała odpady do zakładu w Gwiazdowie, a w tym do zakładu w Bierkowie. Gminę Postomino wg. PKW zamieszkuje 6.965 osób (prawie siedem tysięcy osób). PGK Postomino wystawiało za własne usługi trzy faktury na miesiąc. Pierwsza faktury była na 49.366,98 zł brutto / 45.710,17 zł netto/ i dotyczyła odbioru odpadów od mieszkańców gminy /poniżej/.

Ww. cena utrzymała się przez cały rok! Wobec powyższego 12 miesięcy odbioru odpadów to dla mieszkańców koszt 592.403,76 zł / 548.522,04 zł netto/. Druga faktura w miesiącu dzieli odpady na segregowane i nie. Wysokość faktury zależała od ilości odpadów w danym miesiącu i tak PGK Postomino najmniej zabrało w grudniu 20.001,99 zł, a najwięcej w sierpniu 134.754,66 zł. /załączniki poniżej/. Dlaczego zebrano w grudniu ok. 6,7 razy mniej odpadów jak sierpniu /czy lipcu/? Otóż nasuwa się tylko jeden możliwy wniosek, chyba po prostu mieszkańcy gminy Postomino PŁACILI ZA LETNIKÓW?!


Ogółem firma MPGKiM ze Sławna wystawiało faktury w ciągu roku na kwotę 671,688,16 zł BRUTTO /621.928,84 zł netto/!
No i wreszcie trzecia faktura była za zagospodarowanie opadów nietypowych, takich jak gruz betonowy, szkło, papa, ziemię i skratki

/ Skratki – największe zanieczyszczenia mechaniczne znajdujące się w ściekach, płynące lub wleczone po dnie kanału, które jako pierwsze są usuwane w oczyszczalni ścieków. Ich nazwa pochodzi od krat, na których są zatrzymywane./. Odpady te były wożone do zakładu w Bierkowie należącego do PGK sp. z o.o. ze Słupska.


http://www.ewidencjaodpadow.pl/home/katalogodpadow


Czy odpady o kodach 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07, 16 81 02, 17 01 01, 17 01 07, 17 01 82, 17 02 02, 17 03 80, 17 05 04, 17 06 04, 17 09 04, 19 08 01 / Skratki/ , 20 02 01, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 03, 20 03 07 też mogą być używane za pieniądze mieszkańców, na pewno część tak /szkło, papier itd./, ale czy wszystkie? Na usunięcie ww. odpadów gmina /MIESZKAŃCY wydali 111.419,58 zł. Mieszkańcy na osunięcie i zagospodarowanie odpadów wydali razem 1.375,511,5 zł tylko czy słusznie?!
WYDAWCA/ nie dziennikarz
PS. Oplata za ODPADY KOMUNALNE, POWINNA DOTYCZYĆ TYLKO MIESZKAŃCÓW!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *