PISMO SZTABU KRYZYSOWEGO RYBAKÓW DO MINISTRA GRÓBARCZYA

Grudzień 14th, 2019 | by autor
PISMO  SZTABU KRYZYSOWEGO RYBAKÓW DO MINISTRA GRÓBARCZYA
Informacje z regionu
0

PONIŻEJ LINK ARTYKUŁ „Unia zakazuje połowów, rybacy protestują. Blokada portów na Pomorzu”
https://www.tvp.info/45502562/unia-zakazuje-polowow-rybacy-protestuja-blokada-portow-na-pomorzu / skąd pożyczyliśmy zdjęcie!/

ART. TRAKTUJEMY JAK WPROWADZENIE DO RYBACKIEGO TEMATU, A OTO SAMO PISMO:

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Marek Gróbarczyk

Szanowny Panie Ministrze.
W związku z zakazem połowów dorsza na Bałtyku Wschodnim oraz drastycznym ograniczeniem połowów dorsza na Bałtyku Zachodnim, zwracamy się do Pana Ministra o powzięcie zdecydowanych i nadzwyczajnych kroków dla ratowania polskiego rybołówstwa przybrzeżnego.
Polskie rybołówstwo bałtyckie w strefie przybrzeżnej od wielu już lat walczy o przetrwanie, najpierw postawione wobec faktu stałego ograniczania limitów połowowych różnych gatunków ryb, a później coraz większego braku dorsza w tej strefie.
Brak dorsza w ostatnich latach szczególnie odczuły łodzie rybackie, które ze względu na swoją specyfikę i małą mobilność zmuszone są do połowów na wodach przybrzeżnych. Trzeba zaznaczyć, że większość z nich poławiała dorsza sprzętem stawnym i nie są one żadnym zagrożeniem dla zasobów Morza Bałtyckiego. Nie są one również źródłem obecnego kryzysu zasobów dorsza, o czym Pan Minister doskonale wie. Prowadziły one bowiem swoje połowy na fundamencie tradycji i pracy wielopokoleniowych rodzin rybackich, które zawsze dbały o dobrostan Morza Bałtyckiego jako źródła ich utrzymania. Brak połowów nie rekompensowały ostatnio nawet Pańskie różne działania z PO Rybactwo i Morze 2014-2020. Modernizacja jednostek oraz tzw. różnicowanie nie przynosiły pożądanego efektu, wobec załamania łańcucha pokarmowego i braku połowów. Większość działań zakładało bowiem normalny cykl pracy i dostęp do ekonomicznych zasobów opartych o zasady zrównoważonego rozwoju i dbania o środowisko.
Szanowny Panie Ministrze, doceniamy Pański wkład w celu prawidłowej ochrony zasobów, który wyrażał Pan w listach do Komisarza ds. Środowiska, Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa, oraz na różnych forach Unii Europejskiej, domagając się ochrony tarlisk i wyznaczaniu terminów ochronnych. Jednak do dnia dzisiejszego polska administracja rybacka jak i całe polskie rybołówstwo odbija się od ściany unijnych przepisów i braku dobrej woli ze strony ludzi odpowiedzialnych za rybołówstwo w Komisji Europejskiej. Obecna decyzja UE i całkowite zamknięcie połowów dorsza na Bałtyku Wschodnim w 2019 i 2020 roku, uniemożliwia nam jakiekolwiek ekonomiczne utrzymania naszych jednostek połowowych. Uważamy, że ochrona zasobów o którą sami jako polscy rybacy również się upominaliśmy, powinna w wypadku tak długotrwałego działania, zostać poparta ze strony Komisji Europejskiej środkami osłonowymi, szczególnie dla tych, którzy w żaden sposób nie zawinili w tej sytuacji.
Obecnie stoimy nad przepaścią, którą wobec bierności KE, można zasypać tylko natychmiastowymi i mądrymi działaniami ze strony Rządu RP. Potrzeba nam długoterminowej, pomocy Rządu, nie tylko opartej o środki wypłacane z PO Rybactwo i Morze 2014-2020, ale również o pieniądze z budżetu krajowego. Chcemy, aby nasz Rząd wykorzystując swoje kompetencje i możliwości przeznaczył własne środki na ratowanie małoskalowego rybołówstwa przybrzeżnego jako naszego dziedzictwa kulturowego i dobra wspólnego.
Prosimy wziąć pod uwagę, że środki w ramach działań prośrodowiskowych, oraz krótkich tymczasowych postojów, które są powszechnie przedstawiane jako pomoc dla rybaków z EFMR, wystarczają tylko do regulowania zaległych opłat wobec ZUS, podstawowych przeglądów klasowych i opłat portowych. Zupełnie nie wystarczają one do utrzymania naszych rodzin i wypłaty dla załóg oraz zachowania naszych jednostek połowowych w pełnej gotowości do wypłynięcia, a jest to przecież często warunek konieczny, aby korzystać z funduszy Programu Operacyjnego. Nie jesteśmy już w stanie, w dużej części wychodzić w morze, nawet po to, aby wypływać wymagane prawem dni.
Szanowny Panie Ministrze. Wzdłuż naszego wybrzeża polscy rybacy przybrzeżni, pływający na łodziach rybackich powołali już w kwietniu bieżącego roku Sztab Kryzysowy Polskiego Rybołówstwa Przybrzeżnego. Sztab ten powstał w celu ochrony polskich armatorów przed widmem bankructwa, wobec załamania się zasobów na Morzu Bałtyckim. Nie zamierzamy umierać po cichu, nie zamierzamy również kasować naszych jednostek za bezcen. Chcemy bronić dziedzictwa naszych ojców. Chcemy również zdecydowanie chronić zniszczone zasoby Morza Bałtyckiego.
Sztab Kryzysowy podjął decyzję o rozpoczęciu w grudniu 2019 roku kolejnego już protestu, wobec sytuacji jaka ma miejsce w polskim rybołówstwie przybrzeżnym. Oczekujemy od Rządu RP następujących działań ukierunkowanych na łodziowe rybołówstwo przybrzeżne oparte na połowach dorsza:
• Postulat 1 : Uruchomienie Narodowego Programu Ochrony Zasobów Morza Bałtyckiego, opartego o dobrowolny udział i czasowy zakaz połowów dla łodzi rybackich, posiadających specjalne zezwolenia połowowe i możliwość połowu dorsza, których armatorzy zadeklarują wstrzymanie się od działalności połowowej w danym roku na Morzu Bałtyckim. Program ten powinien być oparty o system wypłat rekompensat dla armatorów i rybaków. Kwota, która powinna być wypłacana dla armatora jednostki deklarującej wstrzymanie połowów i biorącej udział w czasowym przestoju powinna wynosić ok.500 tyś zł rocznie.
• Postulat 2 : Uruchomienie programu osłonowego dla armatorów trwale odchodzących z zawodu. Kwota za skasowanie jednostki oraz na przebranżowienie się armatorów powinna wynosić ok. 1mln. zł za jednostkę połowową, bez względu na wielkość GT.
• Postulat 3 : Objęcie zatrudnionych załóg na łodziach rybackich dodatkowym programem osłonowym ze względu na utratę miejsca pracy.
• Postulat 4 : Uruchomienie programu wcześniejszych emerytur pomostowych dla armatorów pływających, którzy ukończyli 55 rok życia.
• Postulat 5 : Powołanie podkomisji sejmowej ds. rybołówstwa, gdzie przedstawiciele polskiego rybołówstwa pochylali by się wespół z posłami i przedstawicielami rządu nad problemami rybaków i armatorów oraz wspólnie zajmowaliby się tworzeniem przyjaznego dla rybołówstwa prawa.
• Postulat 6 : Powołanie nowego Zespołu Doradczego ds. rybołówstwa bałtyckiego przy Ministrze Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w którym ilość członków odzwierciedlałaby faktyczną ilość łodzi i kutrów w poszczególnych segmentach.
Oczekujemy ze strony Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podjęcia natychmiastowych rozmów ze Sztabem Kryzysowym Polskiego Rybołówstwa Przybrzeżnego, odnośnie spełnienia postulatów i przyszłości polskiego rybołówstwa łodziowego oraz całego rybołówstwa opartego na połowach dorsza. Tylko zdecydowane działania Pana Ministra oparte na ochronie zasobów, przy jednoczesnych osłonach finansowych pozwolą bowiem jeszcze mieć nadzieję na uratowanie polskich armatorów przed widmem masowego bankructwa. Oczekujemy na Pańską decyzję o spotkaniu się z nami i rozmowach do dnia 31 grudnia 2019 roku. Jednocześnie informujemy, że w pierwszej fazie protestu przystępujemy do oflagowania portów, przystani i naszych jednostek połowowych.
Sztab Kryzysowy
Polskiego Rybołówstwa Przybrzeżnego

Darłowo, Ustka, Łeba, Władysławowo, Hel, Jarosławiec, Dąbki, Kużnica, 05.12.2019
Postulaty Sztabu Kryzysowego

WYJAŚNIENIE MINISTERSTWA

PS. art. z 2013 roku
https://www.portalmorski.pl/rybolowstwo/24303-baltyckie-dorsze-sa-za-chude-bedzie-protest-rybakow ,
TEMAT POWRACA!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *