Dobre rady na odpady

December 4th, 2019 | by autor
Dobre rady na odpady
Nasze pociechy
0

Na grudniowych zajęciach dzieci PWD w Laskach poznały dobre rady na odpady. Poszerzyły swoją wiedzę dotyczącą segregowania odpadów, sposobów recyklingu i stosowania ich w codziennym życiu. Zajęcia miały na celu wykształcić w młodych osobach poczucie osobistej odpowiedzialności za środowisko, podnieść ekologiczną świadomość oraz wykorzystać zdobytą wiedzę dotyczącą segregacji odpadów w praktyce na rzecz zmniejszenia ilości śmieci. Wychowankowie wykonali z materiałów recyklingowych bożonarodzeniowe ozdoby oraz stworzyli lampę -lawa.Ideą zajęć było również pokazanie, że ciekawe i ładne ozdoby świąteczne można wykonać szybko i z materiałów, które zazwyczaj postrzegamy jako niepotrzebne odpady. Wystarczy uruchomić wyobraźnię i twórcze podejście.
Anna Wyrzykowska , Magdalena Adamska – Janisiak

All-focus

All-focus

All-focus

All-focus

All-focus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *