OTO JAK O DZIECI DBA STAROSTWO

Czerwiec 18th, 2019 | by autor
OTO JAK O DZIECI DBA STAROSTWO
Informacje z regionu
0

Dziś przedstawiamy Państwu mejl ze straży pożarnej w Sławnie, jaki otrzymaliśmy w uzupełnieniu protokołów kontroli. Każdy z punktów, które zagrażają naszym dzieciom, został dobrze opisany i wyznaczono mu termin wykonania /w pozycji Obowiązek nr 1 pokazujemy również podstawę prawną, w pozostałych nie chcieliśmy zamęczać naszych Czytelników przepisami/.
DRODZY urzędnicy ze Starostwa , NIE LICZCIE NA TO, ŻE WAM ODPUŚCIMY!

Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Darłowie:
Obowiązek nr 1
Budynek Domu Dziecka, im. Janusza Korczaka, ul. Morska 74-78, 76-150 Darłowo wyposażyć w instalację wodociągową przeciwpożarową z punktami poboru wody w postaci hydrantów 25 w oparciu o projekt uzgodniony pod względem ochrony przeciwpożarowej z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych wraz z przeprowadzeniem odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających ich prawidłowość działania.

Termin wykonania: 31.12.2019 r.
Podstawa prawna:
ˇ art. 4 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 620. ze zm.) – zwana dalej ustawą o ochronie przeciwpożarowej,
ˇ §3 ust. 1 oraz §19 ust. 2 pkt. a rozporządzenia MSWiA z 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719) – zwane dalej rozporządzeniem MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków.

Obowiązek nr 2
W budynku Domu Dziecka, im. Janusza Korczaka, ul. Morska 74-78, 76-150 Darłowo, zapewnić właściwą długość dojścia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji, nieprzekraczającą 10 m stosując wydzieloną przeciwpożarowo lewą (w części trzykondygnacyjnej) klatkę schodową (ścianami w klasie odporności ogniowej REI60 i zamkniętą drzwiami w klasie w odporności ogniowej EIS30) oraz wyposażoną w urządzenia oddymiające lub zapobiegające zadymieniu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy spełnienie ww. wymagań jest niemożliwe ze względu na lokalne uwarunkowania lub jest uzasadnione przyjęcie innych rozwiązań, dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych, które zapewniają niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego oraz rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych uzgodnionych z Zachodniopomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

Termin wykonania: 31.12.2019 r.

Obowiązek nr 3
W budynku Domu Dziecka, im. Janusza Korczaka, ul. Morska 74-78, 76-150 Darłowo, zapewnić właściwą długość dojścia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji, nieprzekraczającą 10 m stosując wydzieloną przeciwpożarowo prawą (w części dwukondygnacyjnej) klatkę schodową (ścianami w klasie odporności ogniowej REI60 i zamkniętą drzwiami w klasie w odporności ogniowej EIS30) oraz wyposażoną w urządzenia oddymiające lub zapobiegające zadymieniu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy spełnienie ww. wymagań jest niemożliwe ze względu na lokalne uwarunkowania lub jest uzasadnione przyjęcie innych rozwiązań, dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych, które zapewniają niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego oraz rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych uzgodnionych z Zachodniopomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

Termin wykonania: 31.12.2019 r.

Obowiązek nr 4
W budynku Domu Dziecka, im. Janusza Korczaka, ul. Morska 74-78, 76-150 Darłowo doprowadzić wszystkie stropy w budynku do klasy odporności ogniowej REI60. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy spełnienie ww. wymagań jest niemożliwe ze względu na lokalne uwarunkowania lub jest uzasadnione przyjęcie innych rozwiązań, dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych, które zapewniają niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego oraz rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych uzgodnionych z Zachodniopomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

Termin wykonania: 31.12.2019 r.

Obowiązek nr 5
W budynku Domu Dziecka, im. Janusza Korczaka, ul. Morska 74-78, 76-150 Darłowo zapewnić klasę odporności ogniowej REI60 ścianom wewnętrznym i stropom stanowiącym obudowę drewnianych klatek schodowych oraz klasę odporności ogniowej R60 dla biegów i spoczników w tych klatkach. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy spełnienie ww. wymagań jest niemożliwe ze względu na lokalne uwarunkowania lub jest uzasadnione przyjęcie innych rozwiązań, dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych, które zapewniają niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego oraz rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych uzgodnionych z Zachodniopomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

Termin wykonania: 31.12.2019 r.

Obowiązek nr 6
W budynku Domu Dziecka, im. Janusza Korczaka, ul. Morska 74-78, 76-150 Darłowo zapewnić właściwą szerokość użytkową biegów i spoczników w lewej (patrząc od strony głównego wejścia do budynku) klatce schodowej wynoszące co najmniej: 1,5 m (szerokość spocznika) i 1,2m (szerokość biegu schodów).

Termin wykonania: 31.12.2019 r.

Obowiązek nr 7
W budynku Domu Dziecka, im. Janusza Korczaka, ul. Morska 74-78, 76-150 Darłowo zapewnić właściwą szerokość użytkową biegów i spoczników w środkowej klatce schodowej wynoszące co najmniej: 1,5 m (szerokość spocznika) i 1,2m (szerokość biegu schodów).

Termin wykonania: 31.12.2019 r.

Obowiązek nr 8
W budynku Domu Dziecka, im. Janusza Korczaka, ul. Morska 74-78, 76-150 Darłowo zapewnić właściwą szerokość użytkową biegów i spoczników w prawej (patrząc od strony głównego wejścia do budynku) klatce schodowej wynoszące co najmniej: 1,5 m (szerokość spocznika) i 1,2m (szerokość biegu schodów).

Termin wykonania: 31.12.2019 r.

Obowiązek nr 9
W budynku Domu Dziecka, im. Janusza Korczaka, ul. Morska 74-78, 76-150 Darłowo zamknąć poddasze nieużytkowe od reszty budynku drzwiami przeciwpożarowymi w klasie odporności ogniowej EI30. Drzwi powinny być wyposażone w samozamykacz.

Termin wykonania: 31.12.2019 r.

Internat ZSM w Darłowie:

Obowiązek nr 1
Urządzenia sygnalizacyjno – alarmowe systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Internatu Zespołu Szkół Morskich, ul. Żeromskiego 25, 76-150 Darłowo połączyć z obiektem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie w sposób uzgodniony z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie, ul. Aleja Wojska Polskiego 19.

Termin wykonania: 31.07.2019 r.

Obowiązek nr 2
W budynku Internatu Zespołu Szkół Morskich, ul. Żeromskiego 25, 76-150 Darłowo zainstalować Dźwiękowy System Ostrzegawczy, umożliwiający rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych na potrzeby bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez operatora, w oparciu o projekt uzgodniony pod względem ochrony przeciwpożarowej z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych wraz z przeprowadzeniem odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających ich prawidłowość działania.

Termin wykonania: 31.12.2019 r.

Obowiązek nr 3
Dokonać podziału budynku internatu na strefy pożarowe za pomocą ścian o klasie odporności ogniowej REI120, a zamknięciom otworów w tych ścianach klasy odporności ogniowej EI60. Maksymalna wielkość strefy pożarowej nie może przekroczyć 5000m2.

Termin wykonania: 31.12.2019 r.

Obowiązek nr 4
Budynek Internatu Zespołu Szkół Morskich, ul. Żeromskiego 25, 76-150 Darłowo wyposażyć w instalację wodociągową przeciwpożarową z punktami poboru wody w postaci hydrantów 25 w oparciu o projekt uzgodniony pod względem ochrony przeciwpożarowej z rzeczoznawcą
ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych wraz z przeprowadzeniem odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających ich prawidłowość działania.

Termin wykonania: 31.12.2019 r.

Obowiązek nr 5
W budynku Internatu Zespołu Szkół Morskich, ul. Żeromskiego 25, 76-150 Darłowo, zapewnić właściwą długość dojścia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji, nieprzekraczającą 10 m stosując wydzieloną przeciwpożarowo żelbetową klatkę schodową (ścianami w klasie odporności ogniowej REI60 i zamkniętą drzwiami w klasie w odporności ogniowej EIS30) oraz wyposażoną w urządzenia oddymiające lub zapobiegające zadymieniu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy spełnienie ww. wymagań jest niemożliwe ze względu na lokalne uwarunkowania lub jest uzasadnione przyjęcie innych rozwiązań, dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych, które zapewniają niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego oraz rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych uzgodnionych z Zachodniopomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

Termin wykonania: 31.12.2019 r.

Obowiązek nr 6
W budynku Internatu Zespołu Szkół Morskich, ul. Żeromskiego 25, 76-150 Darłowo, zapewnić właściwą długość dojścia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji, nieprzekraczającą 10 m stosując wydzieloną przeciwpożarowo drewnianą klatkę schodową (ścianami w klasie odporności ogniowej REI60 i zamkniętą drzwiami w klasie w odporności ogniowej EIS30) oraz wyposażoną w urządzenia oddymiające lub zapobiegające zadymieniu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy spełnienie ww. wymagań jest niemożliwe ze względu na lokalne uwarunkowania lub jest uzasadnione przyjęcie innych rozwiązań, dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych, które zapewniają niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego oraz rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych uzgodnionych z Zachodniopomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży.

Termin wykonania: 31.12.2019 r.

Obowiązek nr 7
W budynku Internatu Zespołu Szkół Morskich, ul. Żeromskiego 25, 76-150 Darłowo doprowadzić wszystkie stropy w budynku do klasy odporności ogniowej REI60. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy spełnienie ww. wymagań jest niemożliwe ze względu na lokalne uwarunkowania lub jest uzasadnione przyjęcie innych rozwiązań, dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych, które zapewniają niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego oraz rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych uzgodnionych z Zachodniopomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

Termin wykonania: 31.12.2019 r.

Obowiązek nr 8
W budynku Internatu Zespołu Szkół Morskich, ul. Żeromskiego 25, 76-150 Darłowo zapewnić klasę odporności ogniowej REI60 ścianom wewnętrznym i stropom stanowiącym obudowę drewnianej klatki schodowej oraz klasę odporności ogniowej R60 dla biegów i spoczników w tej klatce. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy spełnienie ww. wymagań jest niemożliwe ze względu na lokalne uwarunkowania lub jest uzasadnione przyjęcie innych rozwiązań, dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych, które zapewniają niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego oraz rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych uzgodnionych z Zachodniopomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

Termin wykonania: 31.12.2019 r.

Obowiązek nr 9
W budynku Internatu Zespołu Szkół Morskich, ul. Żeromskiego 25, 76-150 Darłowo, usunąć lub dostosować do wymagań przepisów techniczno – budowlanych palne przepierzenie na parterze w holu przy żelbetowej klatce schodowej Zgodnie z wymaganiami ww. przepisu materiał okładziny ściennej, powinien być co najmniej trudno zapalny.

Termin wykonania: 31.10.2019 r.

Obowiązek nr 10
W budynku Internatu Zespołu Szkół Morskich, ul. Żeromskiego 25, 76-150 Darłowo zabudować dwie klatki schodowe do klasy odporności ogniowej REI60 oraz zamknąć te klatki na każdej kondygnacji drzwiami EIS30, jak również wyposażyć je w urządzenia oddymiające lub zapobiegające zadymieniu, w sposób zapewniający wymaganą długość dojścia ewakuacyjnego 10m przy jednym kierunku ewakuacji i 40m przy dwóch kierunkach ewakuacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy spełnienie ww. wymagań jest niemożliwe ze względu na lokalne uwarunkowania lub jest uzasadnione przyjęcie innych rozwiązań, dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych, które zapewniają niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego oraz rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych uzgodnionych z Zachodniopomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

Termin wykonania: 31.12.2019 r.

Obowiązek nr 11
Budynek Internatu Zespołu Szkół Morskich, ul. Żeromskiego 25, 76-150 Darłowo wyposażyć w system sygnalizacji pożaru obejmujący swoim zasięgiem całość obiektu, obejmujący urządzenia sygnalizacyjno – alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, w oparciu o projekt uzgodniony pod względem ochrony przeciwpożarowej z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych wraz z przeprowadzeniem odpowiednich prób i badań potwierdzających prawidłowość działania

Termin wykonania: 31.07.2019 r.

Obowiązek nr 12
W budynku Internatu Zespołu Szkół Morskich, ul. Żeromskiego 25, 76-150 Darłowo, usunąć lub dostosować do wymagań przepisów techniczno – budowlanych palną wykładzinę dywanową na kondygnacji 2,5 w holu przy drewnianej klatce schodowej Zgodnie z wymaganiami ww. przepisu stałe elementy wystroju wnętrz, powinny być co najmniej trudno zapalne.

Termin wykonania: 31.10.2019 r.

Obowiązek nr 13
W budynku Internatu Zespołu Szkół Morskich, ul. Żeromskiego 25, 76-150 Darłowo, usunąć lub dostosować do wymagań przepisów techniczno – budowlanych palną obudowę drewnopochodną ścianach na kondygnacji 2,5 w holu przy drewnianej klatce schodowej Zgodnie z wymaganiami ww. przepisu stałe elementy wystroju wnętrz, powinny być co najmniej trudno zapalne.

Termin wykonania: 31.10.2019 r.

WYDAWCA/ nie dziennikarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *