CZY OCZYSZCZALNIA W DARŁOWIE DZIAŁA ZGODNIE Z PRAWEM?

29 marca, 2019 | by autor
CZY OCZYSZCZALNIA W DARŁOWIE DZIAŁA ZGODNIE Z PRAWEM?
Wiadomości
0

O problemach z bakterią e.coli w Darłowie i o braku wody większość z darłowian już dawno zapomniała. Było, minęło i pewnie już nie wróci /jak krótką pamięć ma człowiek?/! Otóż my nie zapomnieliśmy i dalej walczymy, by to się nie powtórzyło. Walczymy o to, by oczyszczalnia w Żukowie Morskim zrzucała do tzw. Darłowskiej Strugi oczyszczoną wodę o odpowiednich parametrach. Ponieważ odpowiedzialne za to służby /RDOŚ, WIOŚ itd./ nie bardzo nam w tym pomogły, przyjrzeliśmy się decyzji wodno-prawnej dopuszczającej zrzut wody z oczyszczalni. Wydana oczywiście przez starostwo decyzja miała termin ważności 15 LAT! Po sprawdzeniu odpowiednich ustaw, przepisów i rozporządzeń ministerstwa doszliśmy do przekonania, że taka decyzja może być wydana tylko na 4 lata! Nie będziemy tu zanudzać naszych Czytelników zawiłościami prawno-techniczno-chemicznymi, ale nasze przypuszczenie potwierdziła kancelaria prawna i już pod koniec 2017 roku złożyliśmy odpowiednie pismo do Ministerstwa Środowiska. Niestety na nasze i darłowian nieszczęście, w tym właśnie okresie ustawodawca wydzielił nowy podmiot Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polski” www.wody.gov.pl , które przejęło od starostw wydawanie decyzji wodno-prawnych, co jak widać po darłowskim przypadku, jest koncepcją słuszną /o czym w dalszej części artykułu/. Nasze pismo przez ponad rok krążyło po ministerstwach i nowych instytucjach, by ostatecznie trafić do oddziału szczecińskiego ww. podmiotu. Otrzymaliśmy niedawno informację o wszczęciu postępowania /zdjęcie poniżej/ i niebawem zapadnie mamy nadzieję rozstrzygnięcie kwestii legalności działania darłowskiej oczyszczalni. Otóż jeśli Wody Polskie przyznają nam rację, będzie to znaczyło, że od ok. 9 LAT OCZYSZCZALNIA DZIAŁA NIELEGALNIE! A co to oznacza dla zwykłego mieszkańca Darłowa. Otóż jak nam wyjaśniła urzędniczka Państwowego Gospodarstwa, taka decyzja wodno-prawna jest jak badanie pojazdu przed dopuszczeniem go do ruchu. Otóż osoba/organ go kontrolujący swoim podpisem GWARANTUJE, że dany pojazd jest sprawny i może być użytkowany. Tak samo jest w przypadku oczyszczalni, by uzyskać decyzję wodno-prawną /pozwolenie na odprowadzanie oczyszczonych wód/ musi ona spełniać odpowiednie warunki techniczne tak jak pojazd. I tu wracamy do tematu słuszności odebrania tych kompetencji starostwom powiatowym. Znane są pewnie Państwu przypadki, podbijania tzw. przeglądów technicznych pojazdów w stacjach kontroli po znajomości, czyli bez odpowiedniego sprawdzenia. Tak samo sprawa miała się w przypadku dopuszczania oczyszczalni do użytkowania. Kolega starosta koledze wójtowi/burmistrzowi przecież nie odmówi, a i ważność wpisze, ile będzie chciał, papier przyjmie wszystko. Dziwne, że w przypadku darłowskiej oczyszczalni nie wpisano np.100 lat / to tak jakby auto następny przegląd miało za 10 lat/. Jeśli organ uzna nasze racje /a jesteśmy przekonani, że tak się stanie/, modernizacja oczyszczalni będzie koniecznością, bo jak Państwo widzicie, jesteśmy bardzo zdeterminowani i nie dopuścimy do wydania kolejnej „lipnej decyzji”! Każdy dzień działania takiej oczyszczalni to wysokie kary za zanieczyszczanie środowiska. Te kary zmuszą darłowskich urzędników do działania, by wreszcie zapewnić czystą wodę i bezpieczeństwo mieszkańcom i turystom. O decyzji szczecińskiego urzędu niezwłocznie poinformujemy. Jesteśmy świadomi, że urząd miasta może się odwoływać do wyższych instancji i sądów. Jednak wówczas drodzy darłowianie sami zobaczycie, czy burmistrzowi i jego świcie zależy na Was, czy tylko na waszych pieniądzach!
WYDAWCA/ nie dziennikarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *