UDERZ W BURMISTRZA RADIO PLUS SIĘ ODEZWIE

Listopad 23rd, 2018 | by autor
UDERZ W BURMISTRZA RADIO PLUS SIĘ ODEZWIE
Wiadomości
0

Po moim artykule z dnia 3 listopada, w którym przedstawiłem pismo burmistrza Klimowicza wspierające wyburzenie elewatorów, dwa dni później /już w poniedziałek!/ zadzwonił do redakcji dziennikarz Radia Plus z Koszalina p. Marcin Kieca. Zaproponował wywiad w sprawie elewatorów, na który umówiliśmy się na dzień następny. Tak też się stało, wywiad został nagrany, jednak w trakcie rozmowy dowiedziałem się, że będzie on wyemitowany tylko we fragmencie i to wybranym przez ww. dziennikarza. Wobec powyższego zażądałem autoryzacji zamieszczonego fragmentu, czego mi odmówiono / a co przysługuje każdemu zgodnie z prawem prasowym */. Dlatego mejlem, a następnie w rozmowie telefonicznej z szefową ww. radia p. Alicją Górską zastrzegłem, iż wywiad może ukazać się tylko w pełnej wersji bez skrótów! Stacja zrezygnowała z tej możliwości, prezentując na swej stronie i na swoich falach tylko wersję p. Dydyny, który w krótkiej wypowiedzi wielokrotnie mijał się z prawdą.
Dlatego w celu sprostowania nieścisłych i nieprawdziwych informacji zawartych w materiale opublikowanym w dniu 06 listopada 2018 r. na stronie internetowej www.radioplus.pl pod tytułem: „Co dalej z elewatorem?” i w wiadomościach regionalnych na falach Radia Plus Koszalin prostuję, że:

1. elewator położony w Darłowie przy ul. Portowej, po wykonaniu zabezpieczenia elewacji zgodnie z decyzją nadzoru budowlanego, nie stwarza zagrożenia katastrofą budowlaną; obiekt jest budynkiem stabilnym i nie ma żadnej opinii technicznej czy stanowiska organu nadzoru budowlanego wskazującego na opisywany przez właściciela stan techniczny zagrożenia budynku bez czy pod obciążeniem;

2. właściciel obiektu nie zamierza remontować żadnego z elewatorów – wnioskodawca dysponuje materiałem audio-video sporządzonym w trakcie wizji lokalnej komisji z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, na którym właściciel obiektu p. Leszek Dydyna zapowiada rozbiórkę obu obiektów /film poniżej/,

3. decyzja /pozwolenie na rozbiórkę/ nr 10/R/2016 z dnia 20.07.2016 r. wydana została przez Wojewodę, a nie przez Starostę, a nadto została przez tegoż Wojewodę prawomocnie uchylona,

4. elewatory były chronione jako zabytki od lutego 2007 r. poprzez wpis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i były ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków; p. Leszek Dydyna miał świadomość tego stanu, na co wskazał wprost na radzie konserwatorskiej. Dodatkowo w 2016 r. Wojewódzki Konserwator Zabytków w Koszalinie wskazał właścicielowi na fakt ochrony elewatorów wpisem do mpzp w ramach zapytania poprzedzającego wystąpienie przez właściciela z wnioskiem o wydanie pozwolenie na rozbiórkę. Fakt ten we wniosku o pozwolenie na wyburzenie elewatora p. Leszek Dydyna zataił, co stanowiło podstawę do uchylenia decyzji o wyburzeniu.

Takiej treści wniosek o sprostowanie został przesłany do ww. redakcji w Koszalinie i w tej chwili oczekujemy na odpowiedź.

Wydawca nie dziennikarz
PS. Ponieważ dziennikarz i jego szefowa tłumaczyli niemożność emisji wywiadu jego zbyt długim czasem nagrania /ok. 10 min./. TO zastanawia mnie jedno, co tam było takiego, że rzetelny dziennikarz Marcin Kieca nie zgodził się na jego umieszczenie na naszej stronie www i naszym youtube?! Nam długość wywiadu nie przeszkadza!

* – „Art. 14a. 1. Dziennikarz nie może odmówić osobie udzielającej informacji autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi, o ile nie była ona uprzednio publikowana lub była wygłoszona publicznie. 2. Dziennikarz informuje osobę udzielającą informacji przed jej udzieleniem o prawie do autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi.”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *